Infracțiunea de Viol și Pedeapsa prevăzută de Codul Penal în lumina noilor modificări legislative!

Într-o mișcare legislativă de mare importanță, în anul 2023, Camera Deputaților din România a adoptat un proiect de lege care a redefinit și înăsprit pedepsele pentru faptele de viol comis asupra minorilor, chiar dacă ar fi existat un consimtâmânt din partea victimelor pentru întreținerea acelor acte sexuale. Această inițiativă a reprezintat un pas crucial în protejarea drepturilor și siguranței copiilor și adolescenților, consolidând cadrul legal împotriva infracțiunilor sexuale.

Recomandari: Esti acuzat de infractiuni sexuale de viol ? Nu ezita sa contactezi suntem specializati in drept penal

Majorarea Vârstei de Consimțământ: O Schimbare Esențială

Proiectul de lege mărește vârsta de consimțământ de la 14 la 16 ani, un pas esențial pentru protejarea tinerilor vulnerabili. Această modificare legislativă, aprobată cu o majoritate covârșitoare de 267 de voturi pentru și doar 6 abțineri, reflectă un consens politic puternic asupra necesității acestor schimbări. Odată promulgată de către președinte, legea a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2024.

Recomandam sa cititi si: Modificari legislative privind actul sexual cu un minor / viol consimtit

Detalii ale Pedepselor: Un Răspuns Ferm la Infracțiunile Sexuale

Noile prevederi legale impun pedepse severe pentru diverse infracțiuni sexuale comise asupra minorilor, luând în considerare circumstanțele agravante. Iată câteva dintre principalele sancțiuni prevăzute de lege:

– Viol asupra unui minor sub 16 ani: Închisoare de la 7 la 12 ani.

– Viol asupra unui minor de peste 16 ani prin constrângere: Închisoare de la 8 la 15 ani.

– Relații sexuale cu un minor care practică prostituția: Închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Info: Esti acuzat de o infractiune privind lipsirea de libertate in mod ilegal ?

Circumstanțe Agravante: Pedepse Sporite pentru Situații Grave!

În cazurile în care infracțiunea implică elemente agravante, pedepsele pot fi majorate considerabil. Aceste circumstanțe includ:

– Fapta a fost comisă de către un membru de familie al minorului sau de către o persoană care convieţuieşte cu minorul;

– minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia cauzată de boală, handicap psihic sau fizic, situaţie de dependenţă ori de o stare de incapacitate fizică sau psihică;

– Vătămarea corporală sau pericolul pentru viața victimei.

– Fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;

– Fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună;

– Fapta a fost săvârşită de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune contra libertăţii şi integrităţii sexuale, o infracţiune de pornografie infantilă sau proxenetism ori o infracţiune de trafic de persoane sau trafic de minori;

– Rămânerea însărcinată a victimei.

– Comiterea fapteiu în schimbul unei remuneraţii, al unui folos material ori al unui avantaj în natură sau al promisiunii unor astfel de beneficii;

– Fapta a avut ca urmare moartea victimei;

– Utilizarea unei arme sau amenințarea cu aceasta.

– Administrarea de substanțe fără știrea sau împotriva voinței victimei.

În astfel de cazuri, pedepsele variază între 7 și 18 ani de închisoare, iar drepturile anumitor infractori vor fi restricționate.

Info: Esti acuzat de loviri sau alte violente apeleaza la un avocat penalist

Pedepse Specifice pentru Infracțiuni Grave!

– Închisoare de la 8 la 15 ani pentru adulți care comit fapte asupra minorilor incapabili de a-și exprima voința.

– Închisoare de la 3 la 10 ani pentru minori care constrâng alți minori la acte sexuale.

Info: Pedeapsa pentru Rele tratamente aplicate minorului

Creșterea Pedepselor pentru Circumstanțe Speciale!

Pedeapsa maximă poate fi majorată cu 3 ani dacă infracțiunea este comisă de:

– Un membru al familiei sau persoană care conviețuiește cu minorul.

– Persoana care are minorul în îngrijire, educare sau tratament.

– Persoana care a recidivat în infracțiuni sexuale sau de trafic de persoane.

– În scopul producerii de materiale pornografice.

– Două sau mai multe persoane împreună.

– Utilizând arme sau substanțe pentru a influența victimele.

– Persoana care a lăsat victima însărcinată;

Implicații pentru Combaterea Traficului de Persoane!

Noile prevederi legislative sunt deosebit de importante în contextul traficului de persoane, o problemă majoră în România, unde multe victime sunt minore. Organizațiile neguvernamentale atrag atenția asupra necesității protecției sporite pentru aceste victime vulnerabile. În acest context, noile modificări aduc un plus de protecție și suport pentru victime, contribuind la eforturile de prevenire și combatere a traficului de persoane.

Util: Traficul de persoane in era digitala

Modificările aduse Codului Penal reprezintă un pas important în lupta împotriva infracțiunilor sexuale și a traficului de persoane, asigurând o protecție sporită pentru minorii vulnerabili. Prin aceste măsuri, legiuitorii români transmit un mesaj clar de toleranță zero față de astfel de infracțiuni, consolidând drepturile și siguranța tinerilor din țară. Aceste schimbări legislative vor contribui la crearea unui mediu mai sigur și mai protejat pentru toți copiii și adolescenții din România.

Ce contine mai exact articolul 218 și articolul 2181 din Legea 286/2009 privind Codul Penal din capitolul Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale” ?

Art. 218: Violul

(1)     Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau profitând de această stare, se pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2)     Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise în condiţiile alin. (1).

(3)     Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când:

a)      victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

b)      fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care convieţuieşte cu victima;

c)      abrogat.

d)      fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;

e)      abrogat.

f)       fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună.

g)      făptuitorul se foloseşte de autoritatea funcţiei sale.

(31)    abrogat.

(32)    Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) sunt comise în una dintre următoarele împrejurări:

a)      fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viaţa victimei în orice alt mod;

b)      fapta a fost săvârşită asupra unei femei gravide;

c)      în urma faptei, victima rămâne însărcinată;

d)      victima se află într-o stare de vulnerabilitate vădită, cauzată de vârstă, boală, handicap fizic sau psihic ori o situaţie de dependenţă;

e)      fapta a fost comisă prin folosirea unei arme sau prin ameninţarea cu aceasta;

f)       victimei i s-a administrat, fără ştiinţa sa sau împotriva voinţei sale, alcool sau orice substanţă care îi afectează discernământul sau controlul acţiunilor sale.

(4)     Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 9 la 18 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(5)     Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) şi alin. (2) se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

(6)     Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin. (1)-(32) se pedepseşte.

Art. 2181: Violul săvârşit asupra unui minor

(1)     Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise de un major cu un minor care nu a împlinit 16 ani se pedepsesc cu închisoarea de la 7 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(11)    Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise de un minor cu un alt minor cu vârsta sub 14 ani se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 114.

(2)     Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise de un major cu un minor prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau profitând de această stare se pedepsesc cu închisoarea de la 8 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(3)     Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise de către un minor cu un alt minor prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau profitând de această stare se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(4)     Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) sunt comise în una din următoarele împrejurări:

a)      fapta a fost comisă de către un membru de familie al minorului sau de către o persoană care convieţuieşte cu minorul;

b)      minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia cauzată de boală, handicap psihic sau fizic, situaţie de dependenţă ori de o stare de incapacitate fizică sau psihică;

c)      fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viaţa minorului în orice alt mod;

d)      fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;

e)      fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună;

f)       fapta a fost săvârşită de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune contra libertăţii şi integrităţii sexuale, o infracţiune de pornografie infantilă sau proxenetism ori o infracţiune de trafic de persoane sau trafic de minori;

g)      în urma faptei, victima a rămas însărcinată,

maximul special al pedepsei se majorează cu 3 ani.

(5)     Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (11) au fost comise în schimbul unei remuneraţii, al unui folos material ori al unui avantaj în natură sau al promisiunii unor astfel de beneficii, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.

(51)    Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise de un major cu un minor cu vârsta între 16 şi 18 ani se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 9 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, dacă:

a)      minorul este membru de familie al majorului;

b)      minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situaţii de dependenţă, unei boli, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze;

c)      fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viaţa minorului în orice fel;

d)      fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice.

(52)    Fapta prevăzută la alin. (51) se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani dacă:

a)      fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună;

b)      fapta a fost comisă de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune contra libertăţii şi integrităţii sexuale asupra unui minor, o infracţiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor ori o infracţiune de trafic de persoane sau trafic de minori.

(6)     Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 9 la 18 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(7)     Faptele prevăzute la alin. (1) şi (11) nu se sancţionează dacă diferenţa de vârstă între făptuitor şi victimă nu depăşeşte 5 ani.

(8)     Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin. (1)-(52) se pedepseşte.

Recomandam: Cum alegi un avocat bun cu care sa lucrezi ?

Pentru asistență juridică și consultanță specializată în cazuri de infracțiuni sexuale și protecția minorilor, nu ezitați să contactați biroul nostru de avocatură.

Suntem aici pentru a vă oferi suportul necesar în demersurile legale și pentru a vă asigura că drepturile dumneavoastră sunt pe deplin protejate.

Distribuie acest articol

WhatsApp
Facebook
LinkedIn
Email
Print
Noutăți
MAKE AN APPOINTMENT
Chat online 👋
1
Cu ce va putem fi de folos ? 👋
Cu ce va putem fi de folos ? 👋