Cum poți obține anularea – rezoluțiunea Contractului de Întreținere!

Situațiile în care persoanele aflate în nevoie pentru asigurarea unui trai decent până la finalul vieții sau alte categorii de persoane care necesită îngrijire și care încheie contracte de vânzare-cumpărare a imobilului pe care îl dețin cu clauze de întreținere, sunt tot mai frecvente.

Acest tip de convenție, reglementat expres în Noul Cod Civil (art. 2254 – 2263), stabilește obligațiile legale privind îngrijirea și susținerea unei persoane vulnerabile pentru o perioadă determinate sau determinantă. Cu toate acestea, există circumstanțe în care aceste contracte pot fi anulate / rezolvite de către oricare dintre părțile semnatare, drept ce se transmite moștenitorilor.

Util: Afla informatii utile despre cum sa obtii certificatul de mostenitor si cum un avocat iti poate fi de folos!

Obligațiile părților semnatare ale Contractului de Întreținere: Definiții și Implicații Legale!

Potrivit Codului Civil, debitorul/întreținătorul se angajează să asigure hrană, îngrijire, locuință, menaj și alte necesități ale persoanei întreținute, conform convenției părților, având în vedere condiția și nivelul de trai anterior al acesteia.

Contractul poate fi încheiat cu titlu oneros sau gratuit, cu prestări în natură sau cu sume de bani, iar durata sa poate varia în funcție de acordul părților sau poate fi stabilit cu caracter viager, adică, până la finalul vieții persoanei întreținute.

Această din urmă modalitate de încheiere, reprezintă regula în practica românească, sens în care, debitorul întreținerii se angajează să întreprindă inclusiv demersurile pentru înmormântarea persoanei întreținute, conform obiceiurilor.

Cauze de Anulare / Rezoluțiune a Contractului de Întreținere!

Anularea sau mai corect spus, rezoluțiunea contractului, poate interveni în situații de neexecutare culpabilă a obligațiilor asumate sau ca urmare a exercitării unui comportament abuziv, înregistrat atât din partea creditorului, cât și din partea debitorului, ce conduce indirect la imposbilitatea prestării întreținerii.

De asemenea, moștenitorii uneia dintre părți pot solicita rezoluțiunea contractului în cazul în care acesta nu a fost respectat sau a fost încheiat în condiții neclare sau frauduloase. Este esențial să se acorde atenție termenilor și procedurilor judiciare în astfel de cazuri pentru a evita eventualele opoziții ulterioare.

Util: Informatii esentiale despre cum sa alegi un avocat bun care sa va explice si sa va apere interesele!

Încetarea Contractului de Întreținere în cazul decesului Creditorului de Întreținere!

În cazul decesului creditorului de întreținere, fie că vorbim de un contract viager sau pe o durată determinată, contractul încetează de drept, iar debitorul poate avea obligația de a asigura înmormântarea. Cu toate acestea, este posibil ca beneficiarii ai întreținerii să fie și alte persoane, sens în care, contractul va înceta la momentul morții ultimului creditor.

De asemenea, este important de menționat că există situații în care anumite persoane vulnerabile pot cădea victime unor practici abuzive sau frauduloase, inclusiv semnarea unor contracte de întreținere în circumstanțe neclare sau sub presiune. Consultarea unui avocat specializat în dreptul civil poate oferi claritate și protecție juridică împotriva acestor practici incorecte și neetice.

În România, situațiile de fraudă sau abuz în legătură cu contractele de întreținere au cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani. Conform datelor statistice, majoritatea cazurilor de rezoluțiune a acestor contracte au implicat persoane în vârstă sau vulnerabile. La nivel european și global, numărul cazurilor similare este în continuă creștere, subliniind necesitatea unei reglementări mai stricte și a protecției sporite pentru aceste categorii vulnerabile.

Util: Afla cum poti obtine suspendarea actiunii de executare silita!

Anularea sau rezoluțiunea contractelor de întreținere implică procese juridice complexe, prin administrarea unui probatoriu cert din care să rezulte nerespectarea obligațiilor contractuale de către una din părți.

Există așadar situații în practică, când un contract de întreținere este supus instanței de judecată în vederea pronunțării rezoluțiunii de către una din părți, spre exemplu, de către creditorul întreținerii, iar cealaltă parte, debitorul întreținerii, cere și el rezoluțiunea contractului, în cadrul aceluiași proces, arătând că de fapt s-a aflat în imposibilitatea de a presta întreținere din cauza comportamentului creditorului întreținerii, care a refuzat orice comunicare sau orice ajutor, în acest sens.

Considerații Legale și Practici Abuzive!

Este important sa se acorde atentie acestor situatii deoarece anularea sau rezoluțiunea contractului de intretinere poate implica oricare dintre parti pentru neindeplinirea obligatiilor asumate:

·      Intretinutul poate cere anularea sau rezoluțiunea contractului de intretinere pentru ca nu a fost prestată întreținerea asa cum este stipulate in contract,

·      Intretinatorul poate cere anularea sau rezilierea contractului de intretinere deoarece nu a avut cum să presteze serviciile din vina intretinutului sau ca urmare a refuzului acestuia de a primi întreținere, in acest caz se cerându-se repunerea părților în situația anterioară;

Consecințele rezoluțiunii contractului de întreținere!

Anularea contractului de întreținere este o măsură extremă, care poate avea consecințe importante pentru ambele părți contractante. De aceea, este important să se înțeleagă bine ce înseamnă anularea unui contract de întreținere și care sunt consecințele acesteia.

1. Desființarea retroactivă a contractului de intretinere:

Anularea unui contract de întreținere înseamnă că acel contractul este desființat retroactiv. Acest lucru înseamnă că acel contract este considerat a nu fi fost încheiat vreodată.

În cazul anulării contractului de întreținere, toate efectele juridice ale contractului sunt eliminate. Acest lucru înseamnă că toate drepturile și obligațiile care au fost create în baza contractului încetează să mai existe.

De exemplu, dacă un părinte încheie un contract de întreținere cu fiul său, în schimbul transmiterii unui apartament, iar fiul nu își îndeplinește obligația de a asigura întreținerea părintelui, moștenitorii părintelui pot solicita rezoluțiunea contractului, în termenul de prescripție prevăzut de lege. În acest caz, contractul este desființat retroactiv, iar apartamentul se va întoarce în masa patrimonială a părintelui.

2. Repunerea părților în situația anterioară încheierii contractului de întreținere:

O altă consecință a anulării contractului de întreținere este repunerea părților în situația anterioară încheierii contractului. Acest lucru înseamnă că fiecare parte trebuie să restituie celeilalte părți ceea ce a primit în baza contractului.

În cazul anulării contractului de întreținere, reintegrarea poate fi dificilă, mai ales dacă bunurile sau capitalul care au fost transmise în baza contractului nu mai există sau nu mai pot fi returnate.

De exemplu, dacă un părinte încheie un contract de întreținere cu fiul său, în schimbul transmiterii unui apartament, iar fiul nu își îndeplinește obligația de a asigura întreținerea părintelui, acesta trebuie să restituie bunul. Cu toate acestea, dacă fiul a vândut apartamentul unei terțe persoane, creditorul întreținerii sau moștenitorii acestuia nu vor putea să-l recupereze, ci vor putea cere doar valoarea bunului de la momentul înstrăinării.

Pe de altă parte, contractul de întreținere poate fi anulat ca urmare a culpei creditorului întreținerii, pentru piedicile la care a fost supus debitorul întreținerii în executarea obligațiilor, sens în care creditorul poate fi obligat la restituirea prestațiilor de întreținere primate, precum și sporul de valoarea adus bunului sau capitalului ce a făcut obiectul convenției.

3. Condiții de anulare/rezoluțiune a contractului de intretinere!

Așa cum am arătat, anularea contractului de întreținere poate fi solicitată de către oricare dintre părți, în cazul în care se încadrează în una dintre condițiile prevăzute de lege.

Conform prevederilor de drept comun ale art. 1254 din Codul Civil, un contract poate fi anulat în următoarele cazuri:

  • Cauza este ilicită sau moralmente reprobabilă.
  • Consimțământul uneia dintre părți a fost viciat.
  • Obiectul contractului este interzis de lege, ilicit, imoral sau nedeterminat.
  • Forma autentică cerută de lege pentru încheierea contractului nu a fost respectată.

În cazul anulării contractului de întreținere, moștenitorii întreținutului pot solicita rezoluțiunea contractului în cazul în care întreținutul a fost supus unor presiuni sau a fost indus în eroare la momentul încheierii contractului.

Exemple specifice:

Iată alte câteva exemple de situații în care poate fi solicitată rezoluțiunea contractului de întreținere:

  • Un părinte încheie un contract de întreținere cu fiul său, în schimbul transmiterii unui apartament. Fiul nu își îndeplinește obligația de a asigura întreținerea părintelui, iar părintele decedează. Moștenitorii părintelui pot solicita anularea contractului, întrucât fiul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale astfel cum au fost asumate.
  • O persoană vârstnică încheie un contract de întreținere cu o rudă, în schimbul transmiterii unei sume de bani. Persoana vârstnică este supusă unor presiuni din partea rudei, care o amenință că o va abandona dacă nu semnează contractul. Moștenitorii persoanei vârstnice pot solicita anularea contractului, deoarece persoana vârstnică a fost supusă unor presiuni la momentul încheierii contractului.

Recomandam să se acorde o atenție sporită aspectelor legale și să se consulte specialiști în dreptul civil pentru a se asigura că interesele și drepturile persoanelor vulnerabile sunt protejate în mod corespunzător. Mai mult decât atât, educația și conștientizarea publicului cu privire la riscurile și drepturile legale în astfel de situații sunt fundamentale pentru prevenirea abuzurilor și fraudelor.

Consultarea unui avocat specializat în dreptul civil este recomandată înainte de semnarea sau contestarea unui contract de întreținere, pentru a asigura protecția și justiția în astfel de situații sensibile și complexe.

Distribuie acest articol

WhatsApp
Facebook
LinkedIn
Email
Print
Noutăți
MAKE AN APPOINTMENT
Chat online 👋
1
Cu ce va putem fi de folos ? 👋
Cu ce va putem fi de folos ? 👋